Curs Preparatori d'Oposicions 2020-2021 | especialitat E.F.

Curs Preparatori d'Oposicions 2020-2021 | especialitat E.F.

Amb 0 Comentaris, Categoria: Cursos,

Un any més, des del COLEF CV oferim el Curs Preparatori d'Oposicions 2020-21. Sensible a les demandes del seu col·lectiu i mitjançant el present post informatiu, us facilitem la informació i condicions per a la RESERVA de places en el Curs d'Oposicions que el COLEF CV organitza per al proper curs acadèmic 2020-2021, con el fin de preparar a los participantes para el Concurso-Oposición previsto para el 2021, en el qual s'espera s'ofereixin les places per a docents en l'especialitat d'Educació Física, que aquest any, amb motiu de la COVID-19 van quedar en suspens.

Información y Condiciones Generales del Curso:

  1. Primera Sesión (prevista): Jueves 11 de setembre.

  2. Nº total de Sesiones: 30 (1/semanal).

  3. Horario de Sesiones: de 16:30 01:00 20:30. (pendiente de confirmar con el profesor la disponibilidad de variación horaria).

  4. Precio del Curso: Col·legiats de l'COLEF CV 125 € / mes (total mensualitats, 9); NO Colegiados 160€/mes.

  5. Condiciones para la RESERVA DE PLAZA: Cumplimentar debidamente el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN. Realizar Trasferencia Bancaria a la CC del COLEF CV: ES17-3159-0049-8922-1994-0224,,en,l'import de la primera mensualitat,,es,Col·legiats 115,95 €,,es,NO Col·legiats 160 €,,es,remetre Justificant de la mateixa a,,es,ESPECIFICANT EN EL COS DEL MISSATGE,,es,Nº de col·legiat / a,,es,i Telf,,es,de Contacte,,es,A l'realitzar-se en el moment de la reserva el pagament corresponent a la primera mensualitat,,es,al setembre no es domiciliarà cap càrrec,,es,Addicionalment s'haurà de remetre el MANDAT SEPA,,es,degudament emplenat,,es,exposat més avall,,es,via e-mail,,es,Cost del TEMARI,,es,Aprox,,en,Aquest import s'abonarà una vegada que s'iniciï el Curs,,es,excepte comunicació contraria per part del COLEF CV que seria comunicada per aquesta mateixa via,,es,En cas de RENÚNCIA a la inscripció,,es,un cop formalitzat l'enviament del justificant de la referida transferència,,es, del importe de la primera mensualidad (Col·legiats 125 €; NO Colegiados 160€) i remitir Justificante de la misma a info@colefcafecv.com, ESPECIFICANDO EN EL CUERPO DEL MENSAJE: Nom i cognoms, DIES, Nº de Colegiado/a (si procede) y Telf. de Contacto. Al realizarse en el momento de la reserva el pago correspondiente a la primera mensualidad, en Septiembre no se domiciliará ningún cargo. Adicionalmente se deberá remitir el MANDATO SEPA (debidamente cumplimentado), expuesto más abajo, vía e-mail.

  6. Coste del TEMARIO: 100€ aprox. Dicho importe se abonará una vez que se inicie el Curso, salvo comunicación contraría por parte del COLEF CV que sería comunicada por esta misma vía.

  7. En caso de RENUNCIA a la inscripción, una vez formalizado el envío del Justificante de la referida trasferencia, si aquesta es comunica abans del,,es,es tornarà el,,es,de l'import ingressat,,es,DESPRÉS DE L',,es,NO ES TORNARÀ L'IMPORT DE LA RESERVA,,es,PLACES LIMITADES,,es,Qualsevol dubte al respecte,,es,estem a la vostra disposició a les oficines del COLEF CV trucant al,,es,o al,,it,o mitjançant el correu electrònic,,es,Formulari d'Inscripció,,es 15 d'agost, se devolverá el 75% del importe ingresado; antes del 31 d'agost, se devolverá el 50% del importe ingresado; DESPUÉS DEL 31 agost, NO SE DEVOLVERÁ EL IMPORTE DE LA RESERVA.

  8. PLAZAS LIMITADAS.

  9. L'aula de realització de l'curs mesura 24m quadrats, pel que en cas de rebrot de la pandèmia, el COLEF CV es reserva el dret a reduir l'aforament de la mateixa, adaptant-se a la normativa que prevegi o seguirà amb la formació en caràcter de semipresencialitat.

Cualquier duda al respecto, estem a la vostra disposició a les oficines de l'COLEF CV trucant a l'a l' 640 878 720, o a través del correo electrónico info@colefcafecv.com.

 

 

Formulario de Inscripción

mandat SEPA


twitter-mitjans de comunicació social-xarxa-circle-icona

Deixa un comentari