Congreso | Gestión del Deporte

Congrés | Gestió de l'Esport,,es,Es recorda que els propers,,es,tindrà lloc la celebració del Congrés de l'Associació de gestor,,es,d'octubre,,es,Del Consell,,ca,pel qual es regula la instal·lació i ús de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'ámbit,,es

Amb 0 Comentaris, Categoria: Congrés,

Se recuerda que los próximos 24 i 25 de novembre de 2017, en el Complex Cultural "La Petxina" tendrá lugar la celebración del Congreso de la Associació de Gestors Esportius Professionals,,ca,GEPACV,,en,que enguany celebra si vintè aniversari,,es,A més a s'informa que les Col·legiats / des interessats a assistir,,es,disposen d'un,,es,de descompte sobre la quota d'inscripció general,,es,Tota la informació,,es,i el formulari d'inscripció,,es,el podeu trobar en els enllaços que s'adjunten tot seguit,,es,inscripció,,es (GEPACV), que este año celebra si vigésimo aniversario.

Adicionalmente se informa que los Colegiados/as interesados en asistir, disponen de un 50% de descuento sobre la cuota de inscripción general.

Toda la información, y el formulario de inscripción, lo podéis encontrar en los enlaces que se adjuntan seguidamente.

programa

Deixa un comentari