Retencions segons la Llei,,es,Benvolgut / a Col·legiat / a,,es,Amb l'aprovació de la Llei,,es,d'Impost sobre Societats,,es,i la Llei 26/2014, de,,es,per la qual es modifica la Llei d'IRPF i de renda de no residents,,es,s'han modificat a la baixa els,,es,TIPUS DE RETENCIÓ,,es,que són aplicables a partir de l',,es,A la següent taula es recullen els tipus de retenció i ingressos a compte,,es,més habituals,,es,que operen a partir de,,es,DESCRIPCIÓ,,es,Rendiments d'arrendaments i subarrendaments d'immobles urbans,,es,Derivats d'impartir cursos,,es,revisar,,en,que en les factures rebudes i emeses per,,es,serveis,,es,prestats a,,es,partir de,,es,s'aplica el nou tipus de retenció que li correspon d'acord amb la taula adjunta,,es,Esperem que aquesta informació sigui d'interès i utilitat per al col·lectiu,,es 27/2014 de 27 de novembre.

Retencions segons la Llei,,es,Benvolgut / a Col·legiat / a,,es,Amb l'aprovació de la Llei,,es,d'Impost sobre Societats,,es,i la Llei 26/2014, de,,es,per la qual es modifica la Llei d'IRPF i de renda de no residents,,es,s'han modificat a la baixa els,,es,TIPUS DE RETENCIÓ,,es,que són aplicables a partir de l',,es,A la següent taula es recullen els tipus de retenció i ingressos a compte,,es,més habituals,,es,que operen a partir de,,es,DESCRIPCIÓ,,es,Rendiments d'arrendaments i subarrendaments d'immobles urbans,,es,Derivats d'impartir cursos,,es,revisar,,en,que en les factures rebudes i emeses per,,es,serveis,,es,prestats a,,es,partir de,,es,s'aplica el nou tipus de retenció que li correspon d'acord amb la taula adjunta,,es,Esperem que aquesta informació sigui d'interès i utilitat per al col·lectiu,,es 27/2014 de 27 de novembre.

Amb 0 Comentaris, Categoria: Legals,
Estimado/a Colegiado/a: Con la aprobación de la Ley 27/2014, de 27 de novembre, de Impuesto sobre Sociedades, y la Ley 26/2014,de 27 de novembre, por la que se modifica la Ley de IRPF y de Renta ...

Llegir més
1 2 3