jornades,,es,Les Necessitats Educatives Especials,,es,NEE,,en,en el context de l'Educació Física a Secundària,,es,streaming,,en | Las Necesidades Educativas Especiales (NEE) en el contexto de la Educación Física en Secundària

Amb 0 Comentaris, Categoria: Jornada,
Des del Servei de Formació del Professorat en col·laboració amb la Universitat de València,,es,Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport s'han organitzat les,,es,JORNADES,,es,en el context de l'Educació Física a Secundària,,es,unes Jornades en què,,es,Analitzarem la situació i problemàtiques relacionades amb l'atenció a l'alumnat amb necessitats especials en l'assignatura d'Educació Física a l'ensenyament Secundari,,es,Presentarem i debatrem amb els assistents a les Jornades els resultats d'un estudi realitzat a l'Observatori de l'Esport Adaptat de la Universitat de València sobre les NEE i el seu abordatge en l'assignatura d'Educació Física a Secundària,,es - Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte se han organizado las JORNADAS: Las Necesi ...

Llegir més
Jornada GEPACV 16 de Junio

Jornada GEPACV 16 de Junio

Amb 0 Comentaris, Categoria: Jornada,
Información sobre la Jornada Técnica sobre Prevención, Seguridad y Responsabilidad integral en la gestión de actividades e instalaciones deportivas, organizada por la GEPACV, que se celebrará ...

Llegir més
1 2 3 4 5 6