El Colef CV se reúne con el director general de política educativa para analizar la educación física en Segundo de Bachillerato

El COLEF CV es reuneix amb el director general de política educativa per analitzar l'educació física en Segon de Batxillerat,,es,es va reunir el passat,,es,El COLEF CV va acudir divendres passat a l'acte de graduació de la promoció,,es

Amb 0 Comentaris, Categoria: Comisión, Educación, reunió,
El Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Comunidad Valenciana (Colef CV) es va reunir el passat dimarts amb el director general de,,es,José Luis H,,es ...

Llegir més
El COLEF CV de manera conjunta con las Universidades y PROFESPORT solicitan Reunión con altos cargos de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

El COLEF CV de manera conjunta amb les Universitats i PROFESPORT sol·liciten Reunió amb alts càrrecs de la Conselleria d'Educació,,es,S'informa que en el dia d'avui el COLEF CV de manera conjunta amb les Universitats que imparteixen les Ciències de l'Activitat Física i l'Esport a la Comunitat Va,,es, Investigació, Cultura i Esport

Amb 0 Comentaris, Categoria: Educación, reunió,
Se informa que en el día de hoy el COLEF CV de manera conjunta con las Universidades que imparten las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Comunitat Valenciana y PROFESPORT se ha remit ...

Llegir més
Resolución a cuestionario del COLEF CV sobre configuración de la Educación Fisicodeportiva y Salud en 2º de Bach.

Resolució a qüestionari del COLEF CV sobre configuració de l'Educació Fisicoesportiva i Salut en 2n de Bach,,es,S'informa al col·lectiu sobre les novetats esdevingudes en referència al qüestionari remès pel COLEF CV a l'Direcció Gral de Política Educatica de la Conseller,,es.

Amb 0 Comentaris, Categoria: Comisión, Educación,
S'informa al col·lectiu sobre les novetats esdevingudes en referència al qüestionari remès pel COLEF CV a l'Direcció Gral de Política Educatica de la Conselleria d'Educació,,es,en resposta a totes les preguntes traslladades a aquesta Corporació de Dret Públic,,es,tant per part de membres docents Col·legiats,,es,com a docents externs al COLEF CV,,es,En el present document,,es,la Direcció Gral,,ca,de Política Educativa ens aporta algunes resolucions que ajudaran a que els docents puguin traslladar al seu alumnat per tal d'així puguin decidir-se a escollir la matèria,,es,així com als centres es decideixin a oferir-la,,es,Des del COLEF CV esperem i desitgem que el present document contribueixi al fet que la referida matèria sigui àmpliament oferta i cursada,,es, Investigació, Cu ...

Llegir més
El Colef de la Comunitat Valenciana rechaza que la educación física sea considerada adicional y voluntaria en 2º de Bachillerato

El Colef de la Comunitat Valenciana rechaza que la educación física sea considerada adicional y voluntaria en 2º de Bachillerato

Amb 0 Comentaris, Categoria: Educación, Nova,
El Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Comunidad Valenciana (COLEF CV) rebutja que l'assignatura d'educació física sigui co,,es,l'actual administració educativa segueix sense acceptar les demandes que la corporació de dret públic r,,es,ratificar la seva intenció de sensibilitzar la població,,es,h Lloc de celebració,,es,Seu del contacte de COLEF-CV Inscripció gratuïta AQUÍ & nbsp; Programa,,gl,entr,,fr ...

Llegir més