Carta del gerent

Carta del gerent

Amb 0 Comentaris, Categoria: Notes de premsa, saluda, Tags: , , ,

Al setembre em vaig incorporar com a gerent a l'Il·lustre Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport [COLEF CV]. Malgrat que el Col·legi compta amb un nombre important de col·legiats, des del meu punt de vista, considero que aquesta corporació té encara un gran potencial de creixement, de manera que podem afermar i fins i tot augmentar la nostra posició com a referent, tant a nivell autonòmic com nacional, en la representació i dignificació dels professionals als quals representem.

En aquest moment, els recursos econòmics i humans amb què compta el Col·legi són limitats, per aquest motiu, des del meu càrrec de responsabilitat, m'hagi proposat aconseguir uns objectius ambiciosos, però sostenibles, l'eix fonamental és el treball col·laboratiu amb les diferents 'Comissions' existents. Gràcies al compromís desinteressat d'aquests col·legiats, estic segur que podrem treballar en la defensa dels nostres interessos i en denunciar l'intrusisme que patim, així com, les conseqüències que per a la salut de les persones que realitzen exercici físic pot tenir aquesta manca de regulació professional.

Des d'aquesta perspectiva, hem desenvolupat un 'Pla Director', que ens permeti dur a terme el 'Projecte de candidatura a la presidència: 2014-2018'. A grans trets, aquest document estableix quatre punts centrals: exercici professional, formació, actuacions legislatives i comunicació. A partir d'aquests punts ens proposem fer arribar les nostres necessitats i exigències a diverses administracions, com la Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport o la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. També volem ampliar la nostra presència a les Facultats i treballar conjuntament amb altres associacions o corporacions, com per exemple, Col·legi Oficial de Metges, perquè es reconegui l'Educador Físic, com a personal sociosanitari. Per tot això, necessitem convertir-nos en un col·lectiu fort, perquè és el moment d'alçar la nostra veu amb més força, ja que són moltes les evidències científiques que avalen la nostra tasca, així com les organitzacions que proclamen que la clau d'un model social i sanitari sostenible, només és possible si les persones porten un estil de vida saludable, en el qual l'exercici físic és un factor clau.

D'altra banda, he d'assenyalar que el nostre plantejament va a adoptar una perspectiva global, de manera que no ens centrarem únicament en accions directes en defensa de la nostra professió, també volem convertir-nos en una eina de referència per a la societat, respecte a temes relacionats amb l'exercici físic, la salut, l'esport ... per això, ens proposem treballar amb altres associacions d'àmbits diversos, per establir equips de treball multidisciplinaris que ens permetin arribar a l'espectre més gran possible de persones.

Finalment, agraeixo la confiança que el president, Vicente Miñana, i la Junta de Govern han dipositat en la meva persona i espero correspondre amb dedicació intensa i encert per una #regulacionprofesionalya #sieducacionfisica

Consulta el 'Plan director': 2015_COLEF_Informe_PLA DIRECTOR

--

Al setembre em vaig incorporar com a gerent al Il·lustre Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport [COLEF CV]. Malgrat que el Col·legi compta amb un nombre important de col·legiats, des del meu punt de vista, considere que aquesta corporació té encara un gran potencial de creixement, de manera que podem consolidar i fins i tot augmentar la nostra posició com a referent, tant a nivell autonòmic com nacional, en la representació i dignificació dels professionals als quals representem.

En aquest moment, els recursos econòmics i humans amb què compta el Col·legi són limitats, per aquest motiu, des del meu càrrec de responsabilitat, m'he proposat aconseguir uns objectius ambiciosos, però sostenibles, on l'eix fonamental és el treball col·laboratiu amb les diferents 'Comissions' existents. Gràcies al compromís desinteressat d'aquests col·legiats, estic segur que podrem treballar en la defensa dels nostres interessos i en denunciar l'intrusisme que patim, així com, les conseqüències que per a la salut de les persones que realitzen exercici físic pot tenir aquesta manca de regulació professional .

Des d'aquesta perspectiva, hem desenvolupat un 'Pla Director', que ens permeta dur a terme el 'Projecte de candidatura a la presidència: 2014-2018'. A grans trets, aquest document estableix quatre punts centrals: exercici professional, formació, actuacions legislatives i comunicació. A partir d'aquests punts ens proposem fer arribar les nostres necessitats i exigències a diverses administracions, com la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport o la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. També volem ampliar la nostra presència a les Facultats i treballar conjuntament amb altres associacions o corporacions, ara com, el Col·legi Oficial de Metges, perquè es reconega l'Educador Físic, com a personal sociosanitari. Per tot això, ens cal convertir-nos en un col·lectiu fort, perquè és el moment d'alçar la nostra veu amb més força, ja que són moltes les evidències científiques que avalen la nostra tasca, així com les organitzacions que proclamen que la clau d'un model social i sanitari sostenible, només és possible si les persones porten un estil de vida saludable, en el que l'exercici físic és un factor clau.

D'altra banda, cal assenyalar que el nostre plantejament va adoptar una perspectiva global, de manera que no ens centrarem únicament en accions directes en defensa de la nostra professió, també volem convertir-nos en una eina de referència per a la societat, pel que fa a temes relacionats amb l'exercici físic, la salvació, l'esport ... Per això, ens proposem treballar amb altres associacions d'àmbits diversos, per establir equips de treball multidisciplinars que ens permeten arribar a l'espectre més gran possible de persones.

Finalment, agraeixo la confiança que el president, Vicente Miñana, i la Junta de Govern han dipositat en la meva persona i espero correspondre amb dedicació intensa i encert per una #regulacioprofessionalja #sieducaciofisica

Consulta el 'Pla director': 2015_COLEF_Informe_PLA DIRECTOR

Deixa un comentari