El / la que subscriu, SOL·LICITA ser donat / da d'alta en el IL·LUSTRE COL·LEGI OFICIAL DE LLICENCIATS EN EDUCACIÓ FÍSICA I EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT de la Comunitat Valenciana, comprometent-se a complir amb les obligacions i a exercir els drets establerts en els Estatuts del Col·legi, en el Reglament de Règim Interior i normes complementàries que els desenvolupen.

 

Formulari de Precol·legiació

Cal remetre la sol·licitud emplenada, fotocòpia del DNI i JUSTIFICANT DE MATRÍCULA a info@colefcafecv.com

 

 

Serveis que presta el Col·legi als seus Precol·legiats / es:

  1. Informació periòdica mitjançant e-mails d'ofertes, Serveis i Actuacions del Col·legi.
  2. revista de la universitat, en format DIGITAL, amb caràcter semestral "Activitat Física i Esport: Ciència i Profesiónâ €
  3. Descomptes en Cursos de Formació organitzats pel COLEF amb reconeixements de mèrits © ritus en les Universitats adscrites per Conveni de Col·laboració (Universitat de València i Universitat Católica de València Sant Vicent Mártir).
  4. Descompte en donar-se d'Alta de col·legiat / da, de 25â,¬ en quota anual al Col·legiar a la condició de Exercent, 15â,¬ en Exercent reducidad i 10â,¬ en la condició de No Exercent.

Arizona

Arizona

 


 

En compliment de la L.O.15 / 1.999 de Protecció de Dades de caràcter personal, le informamos que los datos personales facilitados por usted, formaran part del nostre fitxer de gestió. La finalitat del mateix és poder mantenir futures comunicacions. Podreu exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les nostres oficines C / Passeig el Rajolar, 5 acc, 46100 Burjassot (València)