Img_Ajunt

EL COLEF CV celebra que els seus Reunions amb l'Administració, fructifiquin en accions que van en benefici de la societat pel que fa a la percepció d'uns serveis esportius dins d'un marc segur i qualificat.

El passat mes d'abril, novament es va aconseguir que la Conselleria remetés una circular a tots els ajuntaments de la Comunitat Valenciana recordant-los que la Llei 2/2011, estableix que han de garantir la "l'organització tècnica dirigida per titulats oficials en activitat física i esport" i, així mateix, que <<Aquesta garantia legal mínima s'ha de tenir en compte en l'elaboració de pressupostos i plantilles mun icipales de cada exercici[...]>>

Des d'aquesta Corporació se seguirà treballant per aquests principis, tenint en compte que la Direcció Tècnica Esportiva ha de prestar segons el que estableix Llei.

Seguidament s'adjunten escrits remesos a les Administracions Locals.

SEGUIREM VETLLANT PER LA SALUT I SEGURETAT A LA DIRECCIÓ ESPORTIVA

 

Circular en Castellà Circular en Valencià