Nova acció de l'COLEFCV, en defensa de la professió | sagunto

Nova acció de l'COLEFCV, en defensa de la professió | sagunto

Amb 0 Comentaris, Categoria: Legals, Notes de premsa,
Al mes de gener de l' 2020, nostra Corporació professional va presentar un recurs davant l'Ajuntament de Sagunt per la creació d'una borsa de "monitors esportius per a activitat física i salut", per als que no se sol·licitava cap titulació esportiva oficial. A la vista que el municipi ja compta amb un tècnic esportiu (grup A1, titulat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport), es va sol·licitar que aquestes places tinguessin en requisit mínim de titulació per a aquest tipus de funcions (Tècnic Superior en Animació d'Activitats Físiques i Esports; Tècnic Superior en condicionament físic; i Tècnic Superior en ensenyament i animació socioesportiva); tot això de conformitat amb els articles 14.1 i 19 de la Llei 2/2011, de 22 de març, l'esport, de la Comunitat Valenciana.
L'Ajuntament de Sagunt, amb bon criteri, a la vista de la normativa i jurisprudència vigent sobre aquesta matèria, ha estimat el recurs, modificant les bases esmentades.
De la mateixa manera, la nostra corporació s'ha ofert a el consistori per a l'assessorament en matèria esportiva i / o professional en el desenvolupament de futurs projectes.

Publicació en BOP València

#dejemosdeserinvisibles

#regulacionprofesionalya


twitter-mitjans de comunicació social-xarxa-circle-icona

Deixa un comentari