El COLEFCV aclara las informaciones al respecto del tratamiento curricular de la EF en segundo de bachillerato.

La corporacion colegial, muestra su completa disconformidad ante la decision de la Generalitat de considerar a la asignatura como "adicional y voluntaria".

A pesar de las reivindicaciones que el colectivo profesional viene ejerciendo desde el 2013, l'actual administració educativa segueix sense acceptar les demandes que la corporació de dret públic reclama per a la millora dels hàbits esportius dels escolars,,es,tant a primària com a secundària,,es,ja que se segueix sense implementar la tercera hora d'Educació Física a Secundària,,es,segueix sense existir en la formació professional,,es,ia més en 2n de batxillerat,,es,només és,,es,El COLEFCV es troba en fase de recollida de consultes,,es,que nombrosos professors estan manifestant al respecte,,es,Seguidament s'ajunta COMUNICAT OFICIAL del COLEF CV,,es,respecte de totes les accions referides amb anterioritat,,es,Qualsevol consulta i / o suggeriment al respecte,,es,remetre correu electrònic a,,es,indicar que el COLEF CV ha habilitat un,,es,portal permanent,,es, tanto en primaria como secundaria, ya que se sigue sin implementar la tercera hora de Educación Física en Secundaria, sigue sin existir en la formación profesional, y además en 2° de bachillerato, solo es "adicional y voluntaria".

El COLEFCV se encuentra en fase de recogida de consultas, que numerosos profesores están manifestando al respecto.

Seguidamente se adjunta TABLA en la que se expone relación de ACCIONES/DOCUMENTOS realizados hasta la fecha:

AcciónFechaDoc. Relacionados / Enlace de interés
7Escrit a el Ministeri d'Educació i Formació Professional.12/11/2018Escrit remès a MECD
6Escrito a Conselleria Educ. Inv, Cult. i Esport respaldado por las Universidades de la CV y Profesport04/06/2018Escrito respaldado por Universidades y PROFESPORT
5Recepción de la resolución al cuestionario remitido por el COLEF CV (Doc. Acción nº4)28/05/2018Resolución a Cuestionario
4Envío de Cuestionario sobre la publicación del Decreto que desarrolla la materia de Educación Física08/05/2018Carta emitida a Conselleria de Educación
3Comunicado Oficial de la Comisión de Educación del COLEF CV08/05/2018Comunicado oficial Comisión Educación
2Posicionamiento del colectivo profesional del área de Educación Física - Consell COLEF2018Educación Física de Calidad CONSEJO COLEF
1Relación de acciones realizadas por el COLEF CV en materia de defensa de la Educación Física2017Histórico actuaciones COLEF-CV

Vídeos Relacionados